Projectontwikkeling

Visie

Verantwoordelijkheid nemen in projectontwikkeling
‘Wij lenen de wereld van onze kinderen.’ Gebaseerd op deze gedachte ziet BPA het dan ook als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om vanuit goed rentmeesterschap een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het klimaat en de leefomgeving.

Bouwen aan de toekomst
Door het ontwikkelen van duurzame projecten met een hoog kwaliteitsniveau geven we op een positieve manier vorm aan onze visie. Met kwalitatief hoogstaande gebouwen die worden gewaardeerd in de omgeving waarin ze staan, bouwt BPA mee aan de toekomst. Om dit te bereiken gaan we uit van het principe People, Planet, Profit.
 

Missie

Maatwerk in vastgoedwaarden
De missie van BPA is het leveren van maatwerk in combinatie met uniforme vastgoedwaarden. Dit wil zeggen dat een gebouw niet alleen nu perfect moet aansluiten op de gebruiker, maar ook in de toekomst goed aan te passen moet zijn op nieuwe wensen en behoeften.

Minimaal voor vijftig jaar
Onze projecten kenmerken zich door duurzaamheid en kwaliteit. Al in de tekenfase geven we de architect mee dat we gaan voor een breed geaccepteerd ontwerp dat past in de omgeving. We kiezen voor bewezen duurzame en hoogwaardige materialen en flexibiliteit in de indeling. Zo weten wij gebouwen te realiseren die de tand des tijds kunnen weerstaan en daardoor een hogere vastgoedwaarde hebben. Ons uitgangspunt is dat gebouwen een levensduur dienen te hebben van minstens vijftig jaar.


Aanpak

Optimaal aansluiten bij de wensen van de klant
Door de eindgebruiker tijdens het gehele ontwikkeltraject centraal te stellen kan BPA een product leveren dat optimaal aansluit bij de wensen van de klant. Uiteraard passend binnen de gestelde financiële kaders. Het voortdurend zoeken naar de juiste oplossingen is de uitdaging die ons vak zo boeiend maakt.

Het DNA van BPA
Professionaliteit, duurzaamheid en daadkracht zijn diepgeworteld in het DNA van BPA. Gecombineerd met verbeeldingskracht, ambitie en klantgerichtheid ligt het in onze mogelijkheden om de toekomst zeker tegemoet te treden.
 
BPA is:
Professioneel door:
-  het investeren in kennis;
-  het kritisch selecteren van partners;
-  het op de voet volgen van de laatste ontwikkelingen;
-  gedegen vastgoedkennis.

Duurzaam door:
-  tijdens het ontwerpstadium rekening te houden met flexibiliteit en onderhoudscomponenten;
-  multifunctionele projecten met een tijdloze uitstraling;
-  het toepassen van energetisch en technisch verantwoorde producten;
-  doordachte oplossingen.

Daadkrachtig door:
-  ambitie en betrokkenheid;
-  korte lijnen;
-  tijdig nakomen van afspraken;
-  creativiteit.